Ειδήσεις

Εργασία στον χρηματοοικονομικό τομέα: 5 ιδιότητες που εξασφαλίζουν επιτυχία στη δεκαετία του 2020

Εάν επιχειρείτε να ενταχθείτε στον κόσμο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν πρόκειται να βγείτε χαμένοι, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους. Για να τα καταφέρετε ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή ορισμένων κρίσιμων ιδιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ ενισχύονται με προσωπικό - Η Ελλάδα αποκλίνει από την τάση

Η ανάπτυξη της απασχόλησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει διαρκώς διακυμάνσεις. Εκ πρώτης όψεως, η πανδημία του κορωνοϊού είχε παράδοξες επιπτώσεις στην απασχόληση στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδαμε αρχικά μια σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάστηκαν σε αυτόν τον τομέα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αλλά υπήρξε αισθητή αύξηση από το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Αυτό δείχνει η ανάλυση των στοιχείων της Eurostat από την εταιρεία AegeanEquity.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 88.85% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Νομικά: GTA GT Single Member P.C. (εφεξής "GTA GT") *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η GTA GT είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 88.85% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.