Ειδήσεις

Πώς το «fintech» αλλάζει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Οι καινοτομίες του κλάδου της πληροφορικής ήταν ο κινητήριος παράγοντας για την εταιρική επέκταση. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αντί να γίνουν ξεπερασμένες. Οι εταιρείες fintech έχουν εκτιναχθεί σε δημοτικότητα, συγκεντρώνοντας μια σταθερή ροή νέων συμμετοχών κάθε μέρα. Οι εταιρείες fintech προσφέρουν πλέον απλούστερες υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ταχύτερες λύσεις1.

Οι εταιρείες fintech αλλάζουν επίσης τη δομή της απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Σύμφωνα με την ανάλυση της Aegean Equity, το fintech μπορεί να έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο:

-        Απώλεια θέσεων εργασίας: Πολλοί φοβούνται ότι το fintech θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στον χρηματoπιστωτικό τομέα. Αυτές οι εταιρείες παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα συνεργάζονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Crowdfunding, mobile banking, εφαρμογές και τεχνολογίες διαδικτυακής τραπεζικής εξαλείφουν την ανάγκη των πελατών να επισκέπτονται φυσικά τις τοποθεσίες των τραπεζών και να αλληλεπιδρούν με χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

-        Δομή του χρηματοοικονομικού κλάδου: Οι εταιρείες Fintech προκαλούν τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επανεξετάσουν τις οργανωτικές δομές, τις λειτουργίες τους και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό. Οι εταιρείες θα οδηγηθούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου θα πρέπει να διευρύνουν το σύνολο των δεξιοτήτων τους προκειμένου να βρουν δουλειά στον τομέα2.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έκθεση της PwC Global Fintech, το ζήτημα δεν είναι πλέον αν το fintech θα αλλάξει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά μάλλον ποιες εταιρείες θα το εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά και θα αναδειχθούν ηγέτες3.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που περιγράφει λεπτομερώς την ταχεία ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σχεδόν εννέα στους δέκα Αμερικανούς χρησιμοποιούν τώρα κάποια μορφή εφαρμογής fintech για να διαχειρίζονται τις οικονομικές τους υποθέσεις. Το fintech έχει πλέον φτάσει να θεωρείται κυρίαρχο ρεύμα, τροφοδοτούμενο εν μέρει από την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ώθησε τους πελάτες να χρησιμοποιούν το fintech για τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές και επενδύσεις. Το ποσοστό των Αμερικανών που χρησιμοποιούν fintech αυξήθηκε στο 88% το 2021, από 58% στην προηγούμενη μελέτη. Σύμφωνα με την έρευνα, το fintech χρησιμοποιείται επί του παρόντος από περισσότερους Αμερικανούς από ό,τι οι συνδρομές video-streaming (78%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (72%) μαζί4.

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η παγκόσμια αγορά fintech αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR (σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης) περίπου 20%. Σύμφωνα με το GlobeNewswire, η αγοραία αξία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 305 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025. Επιπλέον, φέτος ήταν μια στιγμή ορόσημο για τη βιομηχανία fintech, με τη γραμμή μεταξύ του fintech και των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να γίνεται όλο και πιο θολή. Λόγω του ανταγωνισμού από τα fintech και την πανδημία του κορωνοϊού, σχεδόν κάθε υφιστάμενος χρηματοπιστωτικός οργανισμός συμπεριφέρεται τώρα διαφορετικά και συμμετέχει σε πράξεις καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, οι εν ενεργεία φορείς επενδύουν, αποκτούν και συνεργάζονται με ανταγωνιστές fintech5.

graf

Εικόνα 1: Επενδύσεις στο fintech σε δισεκατομμύρια δολάρια. (Πηγή: Fortune)6

Το Fintech εμφανίστηκε τον εικοστό πρώτο αιώνα για να περιγράψει την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα back-end συστήματα των καθιερωμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ωστόσο, από τότε έχει γίνει μια μετάβαση σε υπηρεσίες πιο προσανατολισμένες στον καταναλωτή και, ως εκ τούτου, του έχει δοθεί και αντίστοιχος ορισμός. Το Fintech σήμερα εκτείνεται σε διάφορους τομείς και επιχειρήσεις, όπως η εκπαίδευση, η λιανική τραπεζική, η μη κερδοσκοπική συγκέντρωση κεφαλαίων και η διαχείριση επενδύσεων7.

 

Analysis by GTA GT

GTA GT is an appointed Tied Agent of BCM Begin Capital Markets CY Ltd (hereafter “BCM”), as defined by Article 29 of the Law on Markets in Financial Instruments and other provisions (Law 3606/2007), which is a fully licensed and regulated company by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), CIF license number 274/15, providing comprehensive trading services globally. GTA GT registration number is HE 150323701000.

 

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. | Το 84,96% των λογαριασμών επενδυτών λιανικής χάνουν χρήματα όταν ανταλλάσσουν CFD με αυτόν τον πάροχο. | Θα πρέπει να σκεφτείτε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.

 

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 88.85% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Νομικά: GTA GT Single Member P.C. (εφεξής "GTA GT") *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η GTA GT είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 88.85% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.