Ειδήσεις

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ ενισχύονται με προσωπικό - Η Ελλάδα αποκλίνει από την τάση

Η ανάπτυξη της απασχόλησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει διαρκώς διακυμάνσεις. Εκ πρώτης όψεως, η πανδημία του κορωνοϊού είχε παράδοξες επιπτώσεις στην απασχόληση στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδαμε αρχικά μια σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάστηκαν σε αυτόν τον τομέα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αλλά υπήρξε αισθητή αύξηση από το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Αυτό δείχνει η ανάλυση των στοιχείων της Eurostat από την εταιρεία AegeanEquity.

 

Ενώ 5,589 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονταν στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ασφαλίσεων στην ΕΕ πριν από την πανδημία, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους ο αριθμός τους μειώθηκε στα 5,37 εκατομμύρια. Εννέα μήνες αργότερα, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, έφτασαν τα 5,591 εκατομμύρια. Έτσι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας όχι μόνο ανέκαμψε, αλλά και ενισχύθηκε στο προ κρίσης επίπεδο όσον αφορά τον φόρτο εργασίας. 

 

Αν λάβουμε υπόψη την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών που αντικατέστησαν μέρος της εργασίας, τότε αυτή η εξέλιξη μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την αυξανόμενη δημόσια ζήτηση για διάφορους τύπους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, από ασφάλειες έως πιστωτικά προϊόντα, έως υπηρεσίες μεσιτείας και σύγχρονες διαδικτυακές συναλλαγές με επενδυτικά μέσα.

 

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθεί τη συγκεκριμένη τάση σε επίπεδο ΕΕ. Την παραμονή της πανδημίας του κορωνοϊού, 83,6 χιλιάδες άτομα εργάζονταν στον ελληνικό χρηματοοικονομικό τομέα. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, υπήρχαν 3.400 λιγότερα άτομα. Αν και το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους σημειώθηκε αύξηση σε σχεδόν 88 και αντίστοιχα 87 χιλιάδες, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τη Eurostat, μόνο 74,4 χιλιάδες άτομα εργάζονταν στον συγκεκριμένο τομέα. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στα τεχνικά επαγγέλματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ακολουθούμενα από το βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. Οι Έλληνες εργοδότες στον χρηματοπιστωτικό τομέα αποφάσισαν να μειώσουν ουσιαστικά τον αριθμό των εργαζομένων στον ορίζοντα της οικονομικής ανάκαμψης.

 

Πηγή όλων των δεδομένων στο κείμενο: βάση δεδομένων Eurostat - Απασχόληση ανά επάγγελμα και οικονομική δραστηριότητα. 

 

 

Analysis by GTA GT

GTA GT is an appointed Tied Agent of BCM Begin Capital Markets CY Ltd (hereafter “BCM”), as defined by Article 29 of the Law on Markets in Financial Instruments and other provisions (Law 3606/2007), which is a fully licensed and regulated company by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), CIF license number 274/15, providing comprehensive trading services globally. GTA GT registration number is HE 150323701000.

 

 

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. | Το 79.41% των λογαριασμών επενδυτών λιανικής χάνουν χρήματα όταν ανταλλάσσουν CFD με αυτόν τον πάροχο. | Θα πρέπει να σκεφτείτε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.

 

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 92.38% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Νομικά: GTA GT Single Member P.C. (εφεξής "GTA GT") *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η GTA GT είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 92.38% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.