Περιβάλλον εργασίας

Η AGTA GT είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει και να διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές από τον πελάτη σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοοικονομικά μέσα.

Η GTA GT δεν είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει ή / και να διατηρεί κεφάλαια και / ή χρηματοοικονομικά μέσα από τους Πελάτες.

Ανοιχτές θέσεις

Αντιπρόσωπος πωλήσεων

 • Επικοινωνία με πελάτες

 • Δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με πελάτες

 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των πελατών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία

 • Εξήγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται με σαφή, συνοπτικό και ηθικό τρόπο στους πελάτες

Υπεύθυνος λογαριασμού

 • Οικοδόμηση σχέσεων με πελάτες με βάση την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

 • Επικοινωνία με πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να εξηγήσουν την αξία του προϊόντος.

 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

 • Προσδιορισμός των τάσεων της βιομηχανίας.

Υπάλληλος γραφείου

 • Οικοδόμηση σχέσεων με πελάτες με βάση την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

 • Επικοινωνία με πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να εξηγήσουν την αξία του προϊόντος.

 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

 • Προσδιορισμός των τάσεων της βιομηχανίας.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 92.38% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Νομικά: GTA GT Single Member P.C. (εφεξής "GTA GT") *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η GTA GT είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 92.38% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.